Saturday, February 15, 2020

استاد سیاوش اوستا رژیم تبهکار را مجبور به تعویض سنگ قبر سرباز قاسم سلیمانی کرد از نخستین روز ترور سرباز قاسم سلیمانی استاد سیاوش اوستا دو دستنوشته از او که چند ساعت پیش از کشته شدنش برای همسر و دخترش نوشته بود و در نامه به همسرش خواسته بود تا فقط کلمه سرباز را بر گور او بنویسند نه عبارتهای عنوان دار را منتشر کرده و با طرح روزانه این تقلب نظام اسلامی که او را سرباز ولایت و شهید و حاجی نامیده بودند در چند برنامه تلویزیونی جهانی چون اخبار 24 ساعته اسرائیل و العربیه و مهر تی وی و رسانه های فرانسوی و کلیه شبکه های اجتماعی این نیرنگ ناجوانمردانه را که حتی رژیم به وصیت بزرگترین فرمانده خود نیز عمل نکرده بود را بگوش جهان رساند تا اینکه در چهلم سرباز سلیمانی "با مداخله اسماعیل قاآنی سنگ قبر سرباز سلیمانی دیگر شده و واژه های ولایت و شهید و حاج از آن حذف شد همزمان اسماعیل قاآنی مشهدی شیرازی خواسته است که سرباز سلیمانی و خود او را هرگز حاجی خطاب نکننداستاد سیاوش اوستا رژیم تبهکار را مجبور به تعویض سنگ قبر سرباز قاسم سلیمانی کرد
از نخستین روز ترور سرباز قاسم سلیمانی استاد سیاوش اوستا دو دستنوشته از او که چند ساعت پیش از کشته شدنش برای همسر و دخترش نوشته بود و در نامه به همسرش خواسته بود تا  فقط کلمه سرباز را بر گور او بنویسند نه عبارتهای عنوان دار را منتشر کرده و  با طرح روزانه این تقلب نظام اسلامی که او را سرباز ولایت و شهید و حاجی نامیده بودند در چند برنامه تلویزیونی جهانی چون اخبار 24 ساعته اسرائیل و العربیه و مهر تی وی و رسانه های فرانسوی و کلیه شبکه های اجتماعی این نیرنگ ناجوانمردانه را که حتی رژیم به وصیت بزرگترین فرمانده خود نیز عمل نکرده بود را بگوش جهان رساند تا اینکه در چهلم سرباز سلیمانی "با مداخله اسماعیل قاآنی #سنگ #قبر سرباز سلیمانی دیگر شده و واژه های ولایت و شهید و حاج از آن حذف شد
همزمان #اسماعیل #قاآنی مشهدی #شیرازی خواسته است که #سرباز #سلیمانی و خود او را هرگز #حاجی خطاب نکنند

#رضاضاه#روحت شاد# دشمنی تازه انگلیس و بی بی سی با رضاشاه

چهل سال است که از میهنم و عشقهایم که خاک پاک ایران تز شما تا جنوب و از شرق تا غرب و پاسارگاد و پرسپولیس دورافتاده ام اما هر گاه که توانستم برای دیدار رضا شاه به استامبول و میدا تقسیم رفته ام امسال از یک فاجعه ی بزرگ آگاه شدم که از همه شما مهربان یاران برای محو و نابودی این خبر دروغین یاری میخواهم: استعمار پیر انگلیس که رضاشاه را بزور متفقین از قدرت ساقط و او را از ایران تبعید کرد چندی است که با یک مصاحبه مسخره با یک بانو توسط بی بی سی خمینی ساز مدعی شده است که تندیس میدان تقسیم رضا شاه نیست شایان یادآوریست که آتاتورک که از دیر باز با رضا شاه آشنا و رفیق بود بارها از وی برای دیدار از ترکیه دعوت کرد و برای پیشکش نمودن هدیه ای به رضاشاه در تندیسهای میدان تقسیم که با نام جمهوریت و بیاد استقلال ترکیه ساخته شده بود تندیس رضاشاه را نیز جای داد اما در گشایش نخستین جمهوریت رضاشاه بخاطر تلاشهایش در میهن نتوانست با استامبول برود و پنج سال بعد به ترکیه رفت  بی بی سی با بهانه کردن این تاخیر در سفر و با مصاحبه با یک زن عابر در میدان تقسیم اصل قضیه را نفی کرده است و از ان روز حتی در ویکیپدیا نیز دقیقا عین سخنان بیهوده و دروغین گزارش یک دقیقه ای بی بی سی را گذاشته اند  بدین رو از همه مهربان یاران میخواهم تا با یک جنبش بزرگ و با شکوه و جهانی به صفحه دروغین ویکی یورش برده و آنرا تصحیح کنید       با سپاس از مهرتان                 سیاوش اوستا
دشمنی#جدید#انگلیس#و#بی بی سی#با رضاشاه

چهل سال است که از میهنم و عشقهایم که خاک پاک ایران تز شما تا جنوب و از شرق تا غرب و پاسارگاد و پرسپولیس دورافتاده ام اما هر گاه که توانستم برای دیدار رضا شاه به استامبول و میدا تقسیم رفته ام امسال از یک فاجعه ی بزرگ آگاه شدم که از همه شما مهربان یاران برای محو و نابودی این خبر دروغین یاری میخواهم: استعمار پیر انگلیس که رضاشاه را بزور متفقین از قدرت ساقط و او را از ایران تبعید کرد چندی است که با یک مصاحبه مسخره با یک بانو توسط بی بی سی خمینی ساز مدعی شده است که تندیس میدان تقسیم رضا شاه نیست شایان یادآوریست که آتاتورک که از دیر باز با رضا شاه آشنا و رفیق بود بارها از وی برای دیدار از ترکیه دعوت کرد و برای پیشکش نمودن هدیه ای به رضاشاه در تندیسهای میدان تقسیم که با نام جمهوریت و بیاد استقلال ترکیه ساخته شده بود تندیس رضاشاه را نیز جای داد اما در گشایش نخستین جمهوریت رضاشاه بخاطر تلاشهایش در میهن نتوانست با استامبول برود و پنج سال بعد به ترکیه رفت  بی بی سی با بهانه کردن این تاخیر در سفر و با مصاحبه با یک زن عابر در میدان تقسیم اصل قضیه را نفی کرده است و از ان روز حتی در ویکیپدیا نیز دقیقا عین سخنان بیهوده و دروغین گزارش یک دقیقه ای بی بی سی را گذاشته اند  بدین رو از همه مهربان یاران میخواهم تا با یک جنبش بزرگ و با شکوه و جهانی به صفحه دروغین ویکی یورش برده و آنرا تصحیح کنید       با سپاس از مهرتان                 سیاوش اوستا


Friday, February 14, 2020

سازمان سینمایی #اوج که #ابراهیم #حاتمی کیا و #پرویز پرستوئی و با آن کار میکنند متعلق به #سپاه پاسداران# بوده و بودجه #اعراب در آن# فعال است همین سازمان سینمایی اوج در زمان #محمدعلی #عزیز #جعفری که کردی زیادی به سخن #ترامپ داد #قاسم سلیمانی را #پنج سال پیش با #فیلم #بادیگارد و آنهم بسیار #تحقیر آمیز #کشتند هنرمندانی که در حشن 41 سالگی #انقلاب سیاه #تازیان شرکت کرده و از #خون بهترین #انسانها #عبور کردند# بهروزی #وثوقی در دام #رژیم با #جوجه هایی چون سید #شهاب الدین تنکابنی# الحسینی#

راز#همکاری#سی#ساله#اسطوره#سینما#بهروز#وثوقی#با#جمهوری#اسلامی#ایران#بطور#محرمان

این برنامه نخست است و برنامه دوم را در پائین ببینید
 

https://youtu.be/6xD1CVa7c8c
پیروز ی خرد و ایران اوستایی و خون قهرمانان  بر نیرنگ رژیم جنایتکار که می‌خواست با بردن بهروز وثوقی به  ایران و نمایش فیلم آشغالها که وزارت ارشاد دهسال پیش مخفیانه با بازی بهر وز ساخته بود  خودش را تطهیر و خون پویا ها را زیر پا گذاشته. و  انتخاباتش را پررونق کند.  در پی تلاش‌های ده‌ساله همین امروز اعلام شد که بخشی از رژیم با ورود بهروز و نمایش فیلمش برای شرکت در جشن انقلاب سیاه 22بهمن مخالف کرده اند شایان یادآوریست که بهروز جان بلیت ایران را نیز گرفته و قرار بود از فرودگاه استامبول به ایران و جشن 41 سالگی انقلاب سیاه جمهوری اسلامی  بر ود

این کل برنامه دوم است
 هنرمندان اطلاعاتی و همکار سپاه چه کسانی هستند؟ اسطوره ها داخل میهن چون اکبر عبدی و همایون غنی که این ملاهای حاکم را خر و خر سوار و سگان عوعو زن می‌خواند 
https://youtu.be/bzsgTez0yhM
سازمان سینمایی #اوج که #ابراهیم #حاتمی کیا  و #پرویز پرستوئی  و با آن کار میکنند متعلق به #سپاه پاسداران#
 بوده و بودجه #اعراب در آن# فعال است همین سازمان سینمایی اوج در زمان #محمدعلی #عزیز #جعفری که کردی زیادی به سخن #ترامپ داد #قاسم سلیمانی را #پنج سال پیش با #فیلم #بادیگارد و آنهم بسیار #تحقیر آمیز #کشتند
هنرمندانی که در حشن 41 سالگی #انقلاب سیاه #تازیان شرکت کرده و از #خون بهترین #انسانها #عبور کردند#
بهروزی #وثوقی در دام #رژیم با #جوجه هایی چون سید #شهاب الدین تنکابنی# الحسینی#
توجه توجه برای دیدن کل این برنامه وفیلم آشغالها به تلکرام ما بروید @awesta7000
_اسطوره #همایون #غنی زاده #اکبر #عبدی #حامد #بهداد و #نوید #محمد زاده است است که از #داخل میهن رودرو با نظام تبهکار سیلی محکم میزند نه کسیکه از سی سال پیش با رژیم همکاری پنهان میکند و یک کلمه علیه جنایتهای چهل ساله نمیگوید
# بهروز #وثوقی از سی سال پیش پنهان و مخفس با رژیم همکاری میکند و تا کنون یک کلمه در نقد رژیم تبهکار حرفی نزده است# حمایت چارتا #هنرمن #اطلاعاتی از 
او بخاطر #فیلمی است که پس از #کشتار سال
از کشته شدن سلیمانی بطور مشکوکی در دبی از جهان رفت؟ پنج سال پیش از ترور سریاز سلیمانی سیاوش اوستا گزارش کامل زمینه سازی کشتنش را با سند و مدرک شرح داد. سلیمانی از قتل عام مجاهدین اشرف خودداری و آنها را به آلبانی فرستاد اما آنها در کشتن و ترور شخصیتش نقش مهمی داشتند و هم اکنون کل تبلیغات را توسط لشکر سایبری با هزار و یک نام و آیدیهای قلابی به نیابت از عربستان بعهده دارند


پیش از هر داوری درباره #قاسم #سلیمانی این چهاربرنامه و اسناد را ببینید تا در تله #لشکر #سایبری مجاهدین خلق و عربستان سعودی و باند #حسن #روحانی نیفتید
اطلاعات کامل از جنگهاو تلاش‌های قاسم سلیمانی. چه کسانی دهسال پیش او را بعنوان بمب اتم و یا بابک معرفی کردند؟  و کشته شدنش را پیش بینی کردند
پیش از هر داوری بسبک عربستان سعودی و مجاهدین خلق و یا ترامپ و روحانی این چهار برنامه را گوش کنید  چهار ساعت وقت بگذارید تا یک جهان اطلاعات بدست بیاورید و چرا خانم نجوا قاسم گزارشگر سوپر استار العربیه  چند ساعت قبل از  کشته شدن سلیمانی بطور مشکوکی در دبی از جهان رفت؟ 
 پنج سال پیش از ترور سریاز سلیمانی سیاوش اوستا گزارش کامل زمینه سازی کشتنش را با سند و مدرک شرح داد. سلیمانی از قتل عام مجاهدین اشرف خودداری و آنها را به آلبانی فرستاد اما آنها در کشتن و ترور شخصیتش نقش مهمی داشتند و هم اکنون کل تبلیغات را توسط لشکر سایبری با هزار و یک نام و آیدیهای قلابی به نیابت از عربستان بعهده دارند
https://youtu.be/H1Ccywv3cgE
بخش نخستبخش دوم
https://youtu.be/4CH7YT2OhsE


بخش سوم

https://youtu.be/AmzMseo-Y50

بخش چهارم با شرفشاهی
https://youtu.be/nGCRezuE_-M
 
YouTube (https://youtu.be/H1Ccywv3cgE)

بخش 3- #ترور#سلیمانی#حکومت#رو #بزوال#خامنه ای#را تقویت کرد-شادی#مجاهدین# عربها چرا؟
فرق# قاسم# #سلیمانی# با #بابک #مریم قاجار# پس ازکشته# شدن #سلیمانی# مسعود رجوی# را زنده کرد چرا #مجاهدین خلق# بجای سپاس


Wednesday, February 5, 2020

_اسطوره #همایون #غنی زاده #اکبر #عبدی #حامد #بهداد و #نوید #محمد زاده است است که از #داخل میهن رودرو با نظام تبهکار سیلی محکم میزند نه کسیکه از سی سال پیش با رژیم همکاری پنهان میکند و یک کلمه علیه جنایتهای چهل ساله نمیگوید # بهروز #وثوقی از سی سال پیش پنهان و مخفس با رژیم همکاری میکند و تا کنون یک کلمه در نقد رژیم تبهکار حرفی نزده است# حمایت چارتا #هنرمن #اطلاعاتی از او بخاطر #فیلمی است که پس از کشتار سال 1388 با #اجازه #رسمی وزارت ارشاد بازی کرده است و #احمدنژاد به او اجازه کار داده بود


_اسطوره #همایون #غنی زاده #اکبر #عبدی #حامد #بهداد و #نوید #محمد زاده است است که از #داخل میهن رودرو با نظام تبهکار سیلی محکم میزند نه کسیکه از سی سال پیش با رژیم همکاری پنهان میکند و یک کلمه علیه جنایتهای چهل ساله نمیگوید
# بهروز #وثوقی از سی سال پیش پنهان و مخفس با رژیم همکاری میکند و تا کنون یک کلمه در نقد رژیم تبهکار حرفی نزده است# حمایت چارتا #هنرمن #اطلاعاتی از او بخاطر #فیلمی است که پس از کشتار سال 1388 با #اجازه #رسمی وزارت ارشاد بازی کرده است و #احمدنژاد به او اجازه کار داده بود 
Bon Fête de Pessah, Pâques et Printemp petit rappelle de l'histoire David Abbasi, Écrivain-Historien Origine de 3 Fêtes

Bon Fête de Pessah, Pâques et Printemp    petit rappelle de l'histoire   petit rappelle de l'histoire David Abbasi, Ecrivain-...